Welkom bij Investo International

Deze servicevoorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de Investo International-website.


Investo International bevindt zich op:
Calle los Almendros 255 Alhaurin de la Torre
29130, Spanje

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze servicevoorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Investo International niet gebruiken als u niet alle servicevoorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Servicevoorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de servicevoorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. 'Partij', 'Partijen' of 'Ons' verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen met een vaste duur, of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Spaanse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

We maken gebruik van cookies. Door de website van Investo International te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Investo International.

De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunningen

Tenzij anders vermeld, bezitten Investo International en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Investo International. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://investo-international.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van beperkingen die in deze servicevoorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 1. Publiceer materiaal van https://investo-international.com opnieuw
 2. Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van https://investo-international.com
 3. Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://investo-international.com

Verspreid inhoud van Investo International (tenzij inhoud speciaal is gemaakt voor herverdeling).

user Comments

 1. Deze overeenkomst vangt aan op de datum van dit persbericht.
 2. Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('opmerkingen') op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Investo International screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen of meningen van Investo International, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de mening en mening van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving is Investo Internationals niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van elk gebruik van en / of plaatsing van en / of uiterlijk van de Reacties op deze website.
 3. Investo International behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden.
 4. Garandeert u en bevestigt dat:
  1. U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk of ander eigendomsrecht van een derde partij;
  3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
  4. De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
 5. U verleent hierbij aan Investo International een niet-exclusieve royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om al uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze Content

 1. De volgende organisaties kunnen een link naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Overheidsinstanties;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Online directory-distributeurs die ons in de directory vermelden, kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
  5. Door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervingsgroepen voor liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
 1. Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.
 2. We kunnen overwegen en goedkeuren naar eigen goeddunken andere schakel verzoeken van de volgende typen organisaties:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond;
  2. dot.com community-sites;
  3. verenigingen of andere groepen die goede doelen, waaronder liefdadigheid geven websites,
  4. online directory distributeurs;
  5. internet portals;
  6. boekhouding, wetgeving en adviesbureaus waarvan de primaire klanten zijn bedrijven; en
  7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet ongunstig zou zijn voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld brancheorganisaties of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals werk op het werk). thuiskansen, mag niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van Investo International; en (d) wanneer de link zich in de context van algemene informatie over bronnen bevindt of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar hello@investo-international.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlink naar onze website:

 1. Door het gebruik van onze corporate naam; of
 2. Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) wordt gekoppeld aan; of
 3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo of ander kunstwerk van Investo International is niet toegestaan ​​voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze servicevoorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan deze servicevoorwaarden voor linken.

Verwijdering van links op onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook verwerpelijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid niet garanderen; noch verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Content Aansprakelijkheid

We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen link (en) verschijnen op een pagina op uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk pleegt, anderszins schendt, of pleit voor de schending of andere schending van, enige rechten van derden.

DISCLAIMER

Voor zover maximaal toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, uitsluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 2. beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 3. beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 4. sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle verplichtingen regelen die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Credit- en contactinformatie

Deze Servicevoorwaarden-pagina is gemaakt op privacytermsgenerator.com. Neem contact met ons op als u vragen heeft over een van onze voorwaarden.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk