PRIVACYBELEID

Dit "Privacybeleid" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Interallindus SL, met maatschappelijke zetel te
Calle de los Almendros 255, 29130 Alhaurin de la Torre, Spanje en geregistreerd onder BTW-nummer ES B93361715 ('Investo International').

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door uw persoonlijke gegevens op de website te verstrekken en door de e-mailadressen op deze website te voorzien van persoonlijke gegevens, verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit privacybeleid en uitdrukkelijk ermee instemt evenals met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 - Algemeen

Door middel van het huidige Privacybeleid, is Investo International in overeenstemming met de Europese Verordening 2016 / 679 van 27 April 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Investo International.

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonlijke gegevens die u ons meedeelt:

- Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, de zoektermen waarmee u op onze website terecht bent gekomen en de website waarmee u bij ons terecht bent gekomen;

- Categorie 2: bij het invullen van het contactformulier op onze website of bij contact per e-mail of telefoon: uw naam, e-mailadres en eventuele achtergrondinformatie over uzelf die u ons vrijwillig verstrekt in het kader van uw vraag. 

Categorie 3: bij het invullen van onze vastgoedvragenlijst: details over het vastgoed dat u zoekt (budget, locatie, aantal kamers, type vastgoed), lifestyle details (golfbaan, strand, restaurants of bars in de buurt), extra's (groot terras), zeezicht, panoramisch uitzicht, zuid - zuidwest oriëntatie, zwembad, binnenzwembad, parkeerplaats, lokale verhuurdienst, beveiligd complex, in perfecte staat,…);

- Categorie 4: In het geval van een offerteaanvraag of de aankoop, lease, huur of timesharing van een onroerend goed: bankgegevens, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, officiële woonplaats, gezinssamenstelling, huwelijkscontract, facturen,…;

2.2. Investo International kan op verschillende manieren gegevens van u verzamelen (persoonlijke gegevens):
door het gebruik van cookies (zie hieronder);
tijdens uw registratie en gebruik van de website;
Wij kunnen informatie verkrijgen van derden zoals banken, verzekeraars, notarissen, andere makelaars in onroerend goed, huiseigenaren, overheidsinstanties, datarokers, accountants, enz.

2.3. Onze website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonlijke gegevens verzamelen. Voor de bepalingen met betrekking tot het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doelen:
Investo International gebruikt de persoonlijke informatie die voor u is verzameld alleen voor de volgende doeleinden:

Categorie 1: de verstrekking en verbetering van deze website en de opname van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waarvan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden bepaald, met als juridische redenen de legitieme belangen van Investo International om haar website en Diensten;

Categorie 2: het beantwoorden van uw verzoeken om informatie via onze website, per telefoon of per e-mail, met als rechtsgrondslag de uitvoering van een door u gevraagde overeenkomst en, indien door u aangegeven, ook het verzenden van direct marketing, met de wettelijke basis uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: begeleiding van uw zoektocht naar onroerend goed en het beantwoorden van uw verzoeken om informatie via onze website, per telefoon of per e-mail, met als rechtsgrondslag de uitvoering van een door u aangevraagde overeenkomst en, indien aangegeven door u, ook het verzenden van direct marketing, met als wettelijke basis uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals het sturen van u direct marketing, nieuwsbrieven, promoties en promoties, met uw expliciete voorafgaande toestemming als een wettelijke basis;

Categorie 4: de realisatie van uw vastgoedtransactie, met als juridische basis de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de dienst die u heeft aangevraagd.
U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt als u de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:
De persoonsgegevens worden ook gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een aanvullende expliciete toestemming hebt gegeven (“opt-in”).
Als u al bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal op papier en / of in elektronische vorm, kan Investo International uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketingmateriaal en ander materiaal met betrekking tot Investo International, haar producten en / of diensten. Investo International kan de door u verstrekte informatie gebruiken om documenten bij te werken die zijn opgeslagen door Investo International. Deze toestemming kan op elk moment en zonder rechtvaardiging en kosteloos worden ingetrokken, bijvoorbeeld door te klikken op de juiste annuleringslink onderaan elk promotie-e-mailbericht.

3.3. Overdracht aan derden:
Investo International zal zich redelijkerwijs inspannen om u vooraf te informeren over het feit dat Investo International uw gegevens bekendmaakt aan die derde partij, maar u erkent ook dat dit onder alle omstandigheden technisch of commercieel niet haalbaar is.
In dit geval kunnen uw gegevens mogelijk worden gedeeld met banken, verzekeraars, makelaars in onroerend goed, huiseigenaren, overheidsinstellingen, accountants, software- en hostingproviders, onze betalingsproviders, advocaten, notarissen, kopers, enz.
Investo International zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of met uw voorafgaande toestemming.
In het geval van volledige of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Investo International, waar het reorganiseert, overdraagt, stopt of als Investo International failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden via welke de bedrijfsactiviteiten van Investo International wordt geheel of gedeeltelijk overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan Investo International uw persoonlijke informatie mogelijk ontzeggen op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wetten of voorschriften. Investo International zal zich redelijkerwijs inspannen om u van tevoren hierover te informeren, tenzij dit onderworpen is aan wettelijke beperkingen.

 

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Investo International en u.

Categorie 1: we bewaren uw gegevens tijdens de duur van uw surfsessie en kunnen ook achteraf anonieme statistische gegevens bewaren;

Categorie 2: het beantwoorden van uw verzoeken om informatie via onze website, per telefoon of per e-mail: tot 5 jaar na uw verzoek om informatie of onze laatste volgende contact met u;

Categorie 3: begeleiden van uw zoektocht naar onroerend goed en het beantwoorden van uw verzoeken om informatie via onze website, per telefoon of per e-mail: tot 5 jaar na ons laatste contact met u;

Categorie 4: realisatie van uw vastgoedtransactie: tot 30 jaar na de gerealiseerde vastgoedtransactie;

 

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inspectie:
U hebt op elk moment het recht om gratis toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, evenals het gebruik dat wij maken van uw persoonlijke gegevens.

5.2. Recht op verbetering, schrapping en beperking:
U bent vrij om uw persoonlijke gegevens te delen of niet aan Investo International. Bovendien hebt u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat in geval van weigering van communicatie of verzoek om de verwijdering van persoonlijke gegevens, bepaalde diensten en producten niet beschikbaar zijn. U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

5.3. Recht op verzet:
U hebt ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om serieuze en legitieme redenen. Bovendien hebt u altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden; in een dergelijk geval hoeft u geen reden te geven.

5.4. Recht op gratis gegevensoverdracht:
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, standaard en machineleesbare vorm te verkrijgen en / of over te dragen aan andere verantwoordelijke partijen.

5.5. Recht op intrekking van toestemming:
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Je rechten uitoefenen:
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail naar (...), per post naar Investo International op het adres vermeld in de preambule van het huidige privacybeleid of door het gedeelte "Contact" op de website te gebruiken met de toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profilering:
De verwerking van uw persoonlijke gegevens omvat geen profilering en u bent ook niet onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen van ons.

5.8. Het recht om te klagen:
U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit:
AEPD
Calle Jorge Juan, 6
28001 - Madrid
Tel.901 100 099-912 663 517
dpd@agpd.es
Dit doet geen afbreuk aan een bepaling voor een burgerlijke rechtbank.
Als u schade ondervindt als gevolg van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een claim indienen voor compensatie.

 

Artikel 6 - Beveiliging en vertrouwelijkheid

6.1. We hebben beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die technisch en organisatorisch zijn aangepast om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of kennisgeving per ongeluk aan derden van verzamelde persoonlijke gegevens alsmede elke andere ongeoorloofde verwerking van persoonlijke gegevens te voorkomen. deze informatie.

6.2. Investo International kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuist of onwettig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U moet te allen tijde voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld door ongeoorloofde toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van uw computer, uw IP-adres en uw identificatiegegevens, en voor de vertrouwelijkheid daarvan.

 

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonlijke gegevens aan onze werknemers.

7.2. We garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken tegen deze werknemers en aangestelden, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

 

Artikel 8 - Cookies

In overeenstemming met de wet 34 / 2002 LSSICE op zakelijke diensten voor informatie en elektronische handel en in overeenstemming met het Spaanse koninklijk besluit 13 / 2012 van 30 maart (en EU-richtlijn 2009 / 136 / CE), is de Spaanse cookiewetgeving gewijzigd. Om deze reden bieden wij u de onderstaande informatie.

8.1. Wat zijn cookies?
Een "cookie" is een klein bestand dat door de Investo International-server wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan alleen door ons worden gelezen en alleen voor de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruikvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.
Als gevolg van recente wetswijzigingen moeten alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie uw toestemming vragen voor het gebruik of de opslag van cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die we gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies zijn, onderscheiden in termen van functionaliteit, oorsprong of opslagperiode, maakt de wetgeving voornamelijk onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Voor cookies geplaatst door derden (inclusief Google) Analytics) verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites geven. Let op: wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derden: Google Analytics-cookies

8.4. Jouw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te accepteren. U kunt categorie per categorie cookies toestaan ​​of weigeren. U kunt de cookie-instellingen voor onze website op elk moment wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en daarmee uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daarvoor bestemde pop-upscherm te kiezen voor “cookies weigeren”.

U kunt ook cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u bepaalde functies van de website niet kunt gebruiken.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op, per e-mail naar hello@investo-international.com of per post naar Investo International op het bovenvermelde postadres, of via het gedeelte "Contact" op de website.


Meer informatie over cookies is ook te vinden op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online gedragsadvertenties en online privacy is te vinden op: http://www.youronlinechoices.eu/ 

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk